Aktuality

Psali o nás

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. psala o realizaci zakázky ,,Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní,  k.ú. Mohelnice“, kterou jsme pro ně realizovali. http://www.vhz.cz/aktuality/stavebni-uprava-vodovodu-v-ul-spartakiadni-mohelnice.html

číst více

Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, k.ú. Mohelnice

Od března jsme realizovali stavbu, která spočívala ve zhotovení vodovodního potrubí v ul. Spartakiádná v Mohelnici z tvárné litiny DN 80 v délce 96,49m, včetně přepojené 4 ks vodovodních přípojek a uvedením zpevněných ploch do původního stavu. Část stavby byla realizována bezvýkopovou metodou pokládky, tzv. „berstliningem“ v celkové délce 26,52m.

číst více

UPOZORNĚNÍ

Dne 16.9.2015 došlo k odcizení firemní dokumentace, včetně elektronických záznamů z kanceláře firmy. Při jednání se společností AVJ-STAVBY s.r.o. prosíme o důkladné ověření totožnosti jednajícího.

číst více

Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV – dílčí část B Čistírna odpadních vod

V rámci projektu Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV – dílčí část B Čistírna odpadních vod realizujeme kanalizační výtlačná potrubí z obcí Žeraviny a Kněždub na ČOV v celkové délce 2600 m, včetně čerpacích stanic ČS6 Žeraviny a ČS8 Kněždub.

číst více