Oprava komunikací v Koclířově

Na základě výběrového řízení realizuje v Koclířově opravu místní komunikace I. a II. etapu, opravu komunikace v místech odbočky na Dětřichov, k fotbalovému hřišti a plocha před váhou o celkové ploše 1955 m2, včetně opravy uličních vpustí a odvodnění vozovky.