Název stavby Cena dodávky bez DPH Místo stavby – Město Termín realizace – začátek Termín realizace – konec
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze  5Město -Loštice rekonstrukce a doplnění kanalizace 12 430 683,18 Kč Loštice 07/2014 08/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze 4B.Město -Mohelnice rekonstrukce a doplnění kanalizace SO4B.007 splašková kanalizace Podolí 15 996 850,54 Kč Podolí 09/2014 07/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
4B.Město -Mohelnice rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 4B.012 ČERPACÍ STANICE 01 U POTOKA
SO 4B.013 ČERPACÍ STANICE 02 PODOLÍ
1 558 571,51 Kč Podolí 03/2015 06/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
4B.Město -Mohelnice rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 4B.008 splašková kanalizace Mohelnice – ZÁPAD – 2.část
5 035 695,08 Kč Mohelnice 03/2015 07/2015
Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U stadionu ve Svitavách 1 456 051,22 Kč Svitavy 05/2015 08/2015
Rekonstrukce vodovodních řadů v Koclířově- II.etapa  úsek od č.p. 22 po č.p. 217 748 614,77 Kč Koclířov 05/2015 08/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
5Město -Loštice rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 5.011 VÝTLAKY ODPADNÍCH VOD
3 166 940 ,08Kč Loštice 07/2014 06/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
4B.Město -Mohelnice rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 4B.007 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODOLÍ
2 041 912,38 Kč Podolí 08/2015 10/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
Domovní přípojky
4 078 853,98 Kč Mohelnice, Loštice 11/2015 06/2016
Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV“ dílčí část B „Čistírna odpadních vod –
STAVEBNÍ ČÁST ČOV
12 013 952,00 Kč Hroznová Lhota 07/2015 3/2016
Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV“ dílčí část B „Čistírna odpadních vod –
GRAVITAČNÍ KANALIZACE A VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
13 680 048,00 Kč Hroznová Lhota 07/2015 3/2016
Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní,
k.ú. Mohelnice
487 312,14 Kč Mohelnice, ul. Spartakiádní 03/2016 05/2016
Stavební úprava splaškové a dešťové kanalizace,
ul. Prievidzská, k.ú. Šumperk – etapa 5
1 899 869,23 Kč Šumperk, ul. Prievidzská 05/2016 10/2016
Odkanalizování SZ části městyse Choltice – dešťová kanalizace – stoka D a výústní objekt 2 282 484,60 Kč Městys Choltice 05/2016 07/2016
Oprava části místní komunikace v obci Koclířov – I. a II. Etapa, Odbočka na Dětřichov, K fotbalovému hřišti, Plocha před váhou 1 318 145,33 Kč Obec Koclířov 06/2016 09/2016
Kanalizace a vodovod – T. G. Masaryka Svitavy – I. etapa 1 010 612,03 Kč Svitavy, ul. T. G. Masaryka 08/2016 09/2016
Udržovací práce v areálu Základní školy Loštice 511 281,03 Kč Loštice, ul. Moravičanská 09/2016 09/2016
Inženýrské sítě a chodník k 5 RD ve Vendolí 2 215 435,74 Kč Vendolí 06/2016 10/2016
Rekonstrukce dešťové kanalizace objektu sídla OP Svitavy 638 522,94 Kč Svitavy 10/2016 11/2016
Kanalizace Ráječek 2. část, Zábřeh 3 804 816,24 Kč Zábřeh 09/2016 06/2017
Zábřeh – oprava komunikací v ul. Obránců míru a Potoční v Zábřehu 1 877 591,56 Kč Zábřeh 03/2017 06/2017
Mohelnice – napojení kanalizace z ulice Luční 293 848,93 Kč Mohelnice, ul. Luční 01/2017 02/2017
Rekonstrukce kanalizace ul. V Opravě, Zábřeh 1 859 457,66 Kč Zábřeh, ul. V opravě 03/2017 05/2017
Mohelnice – stoka H-4 378 699,86 Kč Mohelnice 05/2017 06/2017
Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. 1. Máje – západ, Mohelnice 2 022 208,71 Kč Mohelnice, ul. 1.Máje 05/2017 08/2017
Oprava místních komunikací v Obci Vendolí 1 586 308,07 Kč Vendolí 06/2017 07/2017
Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová 1 401 836,06 Kč Moravská Třebová 04/2017 05/2017
Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová 1 113 638,76 Kč Moravská Třebová 07/2017 08/2017
Květná – výměna vodovodního řadu od čp. 49 po čp. 41 1 077 967,00 Kč Květná 08/2017 10/2017
Rozšíření tlakové kanalizace – Hoděšovice, Hrachoviště Býšť 2 156 773,00 Kč Býšť 09/2017 06/2018
Rekonstrukce vodovodu Moravský Beroun, ulice Dolní 2 846 858,30 Kč Moravský Beroun 09/2017 05/2018
Přepojení na novou kanalizaci v lokalitě Skalička, Ráječek a Rudolfov, Zábřeh 6 227 722,56 Kč Zábřeh 09/2017 04/2018
Výměna vodovodu Janůvky 986 949,00 Kč Janůvky 08/2018 09/2018
Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače „Z“ 7 972 112,00 Kč Přerov 08/2017 06/2018
Kulturní dům Lanškroun, Nádražní 335 2 278 827,00 Kč Lanškroun 07/2017 11/2018
Místní komunikace I.etapa včetně likvidace dešťových vod lokalita K Pešti + smíšená stezka pro chodce a cyklisty Loštice – Žádlovice, SO 02 splašková kanalizace a SO 03 vodovod pro 25 RD 8 816 481,74 Kč Loštice 03/2018 10/2018
Odvodňovací příkop ODV3 –  Vendolí 1 838 683,03 Kč Vendolí 07/2018 08/2018
Rekonstrukce místních komunikací v Obci Vendolí 598 450,00 Kč Vendolí 09/2018 11/2018
Výměna vodovodu ul. J.K.Tyla, Moravská Třebová 3 232 831,00 Kč Moravská Třebová 09/2018 10/2018
Oprava čerpací stanice Lány 348 750,00 Kč Svitavy 09/2018 12/2018
Kanalizace a ČOV Kokory 8 869 339,52 Kč Kokory 07/2018 04/2019
Rozšíření manipulačních ploch komunitní kompostárny Svitavy – nová příjezdová komunikace 1 943 608,00 Kč Svitavy 03/2019 07/2019
Stavební úprava vodovodu ul. Sadová II. etapa, Mohelnice 1 467 030,06 Kč Mohelnice 03/2019 07/2019
Havárie vodovodu na ul. Pivovarská 799 986,00 Kč Svitavy 04/2019 05/2019
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Koclířov 1 150 705,21 Kč Koclířov 07/2019 08/2019
Oprava místních komunikací ve Vendolí 1 426 172,00 Kč Vendolí 05/2019 06/2019
Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy 2 797 394,89 Kč Svitavy 07/2019 08/2019
Výměna vodovodu Křenov – směr Pohledy, změna č.1 6 044 671,12 Kč Křenov 06/2019 09/2019
Odvodnění hřbitova ve Starém Městě 1 226 958,38 Kč Staré Město 04/2019 12/2019
Oprava poškozené části zatrubnění Pivovarského potoka 3 127 750,39 Kč Svitavy 09/2019 11/2019
Výstavba chodníku podél komunikace III/36822 ve Starém Městě 1 413 795,76 Kč Staré Město 10/2019 06/2020
Chodník u hřiště, Vendolí 1 344 651,00 Kč Vendolí 09/2020 11/2020
Stavební úpravy vodovodu a kanalizace ul. Čsl.armády, Šumperk 3 315 355,64 Kč Šumperk 04/2020 07/2020
Přeložka vodovodu ul. Vodní, Mohelnice 976 467,70 Kč Mohelnice 02/2020 03/2020
Nové kanalizační stoky Rosnice (pro 4 RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky 3 611 944,19 Kč Všestary 06/2020 04/2021
Výměna jednotné kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová 2 656 618,00 Kč Moravská Třebová 04/2020 06/2020
Stavební úprava vodovodu a kanalizace Severovýchod etapa 2, Zábřeh 5 112 998,00 Kč Zábřeh 06/2020 11/2020
Oprava zatrubněné části Pivovarského potoka 3 734 033,31 Kč Svitavy 10/2020 11/2020
Dešťová kanalizace u Svitavského rybníka 474 558,42 Kč Svitavy 10/2020 08/2021
Prodejna Lidl Svitavy, OC U Tří mostů – vodovod, kanalizace, komunikace, opěrná zeď 12 016 936,88 Kč Svitavy 10/2020 05/2021
Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD Lokalita nad poštou, Koclířov 952 515,00 Kč Koclířov 03/2021 05/2021
Rekonstrukce části vodovodu ve Vendolí č.p. 148 – 151 588 979,20 Kč Vendolí 02/2021 03/2021
Oprava kanalizace ul. Antonína Slavíčka ve Svitavách 1 017 000,00 Kč Svitavy 05/2021 06/2021
Chlumec nad Cidlinou – Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou 5 787 541,63 Kč Chlumec nad Cidlinou 06/2021 06/2022
Splašková kanalizace a ČOV Raná 3 679 152,23 Kč Raná 06/2021 11/2021
Vodovodní řad Koclířov – Spáleniště 5 958 287,83 Kč Koclířov 04/2022 09/2022
Obnova místních komunikací p.č. 2164/29 a pč. 2164/2, 2164/42 a 18/1 ve Starém Městě u Moravské Třebové“ a „Parkovací a odstavné plochy ve Starém Městě 2 937 275,51 Kč Staré Město 09/2021 04/2022
Olomouc, ul. Vejdovského – vodovodní řad a vodovodní přípojka do LASER-TECH, spol. s r.o. 1 183 508,65 Kč Olomouc 08/2021 10/2021
Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) – Křenov křižovatka s II/368 – Dešťová kanalizace 7 440 946,80 Kč Křenov 09/2021 03/2022
Výměna vodovodu Křenov – směr Janůvky 4 757 116,00 Kč Křenov 05/2022 10/2022
SŠ automobilní Holice – hospodaření se srážkovými vodami 962 643,40 Kč Holice 08/2021 09/2021
Modernizace silnice II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 I a II etapa 1 856 255,96 Kč Pohledy 08/2022 12/2022
Rekonstrukce vodovodu ve Vendolí – část č.p. 282-182 2 458 814,81 Kč Vendolí 06/2022 08/2022
Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí  – dešťová kanalizace 4 007 240,49 Kč Vendolí 09/2022 10/2022
Obytný soubor Starý Bydžov, IO.02.1 až IO.02.4 vodovodní řady vč. přípojek a dešťová kanalizace vč. přípojek 7 285 203,00 Kč Starý Bydžov 09/2022 09/2023
Zásobní vodovodní řad Vendolí – nové tlakové pásmo 5 970 463,03 Kč Vendolí 11/2022 07/2023
Vodovodní řad pro soubor 5RD Železný Brod, Chlístov 1 081 514,98 Kč Chlístov 11/2022 03/2023
Stavební úprava VODOVODU Šumavská etapa I., ul. Březinova, Šumperk 3 699 625,60 Kč Šumperk 05/2023 10/2023
Karolín – technická infrastruktura v nové lokalitě pro bydlení – SO 301- kanalizace splašková, SO 302- vodovod, SO 501 – STL plynovod – zemní práce 5 001 885,53 Kč Karolín 05/2023 10/2023
Jednotná kanalizace v ul. Máchova alej, Svitavy 4 230 898,48 Kč Svitavy 06/2023 10/2023
Rekonstrukce fotbalového hřiště Koclířov Koclířov 08/2023
Výměna vodovodu Kunčina – Malá Strana – objekt SO 1 + SO 4 4 262 276,40 Kč Kunčina 08/2023 11/2023
Osazení česlí na ČOV Svitavy – stavební část 672 717,57 Kč Hradec nad Svitavou 09/2023 11/2023
Vendolí – oprava místních komunikací 2023 2 637 001,24 Kč Vendolí 06/2023 11/2023
Rekonstrukce vodovodu v ul. Hálkova 1 056 488,13 Kč Svitavy 10/2023 11/2023
Dopravní napojení průmyslovém zóny na obchvat Svitav z komunikace I/43 – SO 302 Svitavy 03/2024
Vodojem Sv. Anna 2 x 400 m3 v Lipníku nad Bečvou Lipník nad Bečvou 03/2024