Odkanalizování SZ části městyse Choltice

Na základě výběrového řízení realizuje v Cholticích stavební práce ,,Odkanalizování SZ části městyse Choltice – dešťová kanalizace – stoka D a výústní objekt„, dešťová kanalizace DN 500 v délce 372,7 m.