Inženýrské sítě a chodník k 5 RD ve Vendolí

Na základě výběrového řízení realizuje ve Vendolí stavební práce ,,Inženýrské sítě a chodník k 5 RD„, z vodovodního potrubí PE 90 v délce 123 m, kanalizačního potrubí PVC DN 300 mm v délce 96 m, tlakového kanalizačního potrubí PE 63 v délce 132 m a plynového potrubí PE 63 v délce 102 m.