Ochrana osobních údajů

Společnost AVJ-STAVBY s.r.o. bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje právní předpisy o ochraně údajů.

Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani jinak poskytovány třetím osobám. V níže uvedeném prohlášení je poskytnut přehled toho, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaký druh údajů je shromažďován k jakému účelu.

Zpracování údajů na těchto internetových stránkách

Společnost AVJ-STAVBY s.r.o., automaticky shromažďuje a ukládá informace, které byly zaslány Vaším prohlížečem v protokolových souborech serveru. Mezi ně patří:

  • typ/verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • odkazující URL adresa (předchozí navštívená webová stránka)
  • název hostitelského počítače, který ke stránkám přistupuje (IP adresa)
  • čas požadavku serveru

Společnost AVJ-STAVBY s.r.o., nemůže tyto údaje přiřadit ke konkrétním osobám, jelikož tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Krom toho jsou tyto údaje po provedení statistické analýzy odstraněny. Další Vaše údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou ze strany společnosti AVJ-STAVBY s.r.o., shromažďovány ani zpracovávány, pokud nebyly z Vaší strany dobrovolně poskytnuty, např. jako součást registrace, průzkumu, soutěže, smluvního vztahu nebo žádosti o informace. Používáním těchto internetových stránek dáváte souhlas se zpracováním Vašich údajů shromážděných výše uvedeným způsobem společností AVJ-STAVBY s.r.o..

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetový analytický nástroj od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Nástroj Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým internetovou stránku používáte. Informace vytvořené v cookie o vašem používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenesou na Google server v USA, kde budou uloženy. Google pak použije tyto informace k hodnocení Vašeho způsobu využívání internetové stránky, k tvorbě zpráv o činnosti na internetové stránce pro jejího provozovatele a k poskytování jiných služeb souvisejících s internetovou stránkou a používáním internetu. V případě nutnosti společnost Google odešle tyto informace třetím osobám, je-li povinna tak učinit ze zákona, popř. jestliže třetí osoby pro ni tato data zpracovávají. Google nepropojí vaši IP adresu s ostatními daty, která uchovává. Ukládání (a vytváření) cookies můžete odmítnout, a to vhodným nastavení vašeho prohlížeče; je ale nutné vzít na vědomí skutečnost, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek dáváte souhlas se zpracováním Vašich údajů shromážděných výše uvedeným způsobem společností Google.

Povolení shromažďovat a uchovávat data službou Google Analytics může být kdykoli v budoucnu zrušeno s pomocí rozšíření prohlížeče, které je dostupné na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tyto internetové stránky navíc využívají anonymní funkci pro IP adresu, aby bylo zajištěno její možné zpracování společností Google pouze ve zkrácené podobě tak, aby byla zcela vyloučena možnost propojení s jednotlivcem.

Využívání a zpřístupňování údajů

Vaše údaje využíváme výhradně pro účely technické správy internetových stránek a plnění vašich přání a požadavků, tedy k odezvě na vaše dotazy. Vaše údaje nebudou předány, prodány ani jinak poskytnuty třetím osobám, ledaže je společnost AVJ-STAVBY s.r.o., k takovému nakládání oprávněna nebo povinna.

Zabezpečení

V rámci správy našich internetových stránek jsme přijali technická a organizační opatření na ochranu dat před úmyslnou nebo náhodnou manipulací, přístupem třetích stran, ztrátou, odstraněním a pozměněním. Tuto ochranu neustále zdokonalujeme v souladu s technickým pokrokem.

Právo na informace

Máte právo kdykoli získávat informace o údajích, které se vás týkají, jejich zdrojích a příjemcích a účelu, ke kterému jsou ukládány. Informace o uložených údajích lze získat na e-mailové adrese avj@avj-stavby.cz.

Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá, takže rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se zpracování vašich údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně soukromí, nebo požadujete podrobnější informace o jakékoli záležitosti, prosím neváhejte zaslat e-mail referentovi pro ochranu soukromí společnosti AVJ-STAVBY s.r.o. na adresu avj@avj-stavby.cz.