Stavební úprava splaškové a dešťové kanalizace, ul. Prievidzská, k.ú. Šumperk – etapa 5

Na základě výběrového řízení realizuje v Cholticích stavební práce ,,Stavební úprava splaškové a dešťové kanalizace, ul. Prievidzská, k.ú. Šumperk – etapa 5„, z kanalizačního potrubí PP SN 16 DN 300 mm v celkové délce 274 m.