Udržovací práce v areálu Základní školy Loštice

Na základě výběrového řízení realizuje v Lošticích stavební práce ,,Udržovací práce v areálu Základní školy Loštice„, předmětem udržovacích prací bylo přepojení splaškových vod potrubím z PVC DN 200 v délce 58,60 m a PVC DN 150 v délce 49,46 m, a dešťových vod potrubím z PVC DN 200 v délce 70,19 m a PVC DN 150 v délce 78,98 m ze základní školy do veřejné splaškové kanalizace a do veřejné dešťové kanalizace a likvidace septiku, včetně uvedení zpevněných i nezpevněných ploch do původního stavu