UPOZORNĚNÍ

Dne 16.9.2015 došlo k odcizení firemní dokumentace, včetně elektronických záznamů z kanceláře firmy. Při jednání se společností AVJ-STAVBY s.r.o. prosíme o důkladné ověření totožnosti jednajícího.