Projekční činnost

• studie

• dokumentace pro územní rozhodnutí

• dokumentace pro stavební povolení

• realizační dokumentace

 

Inženýrská činnost

• konzultační činnost

• správu a provoz zařízení vodohospodářských zařízení

 

Realizace vodohospodářských staveb

• výstavba inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci (materiál – PVC, HDPE, LITINA, Sklolaminát)

• výstavba vodohospodářských zařízení (vodojemy, ČS, Čistírny odpadních vod)

• realizace vodovodních a kanalizačních přípojek

• rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních řadů

• zemní práce prováděné ručně a rýpadly

• rozrušování vozovek a betonových ploch bouracím hydraulickým kladivem

• řezání vozovek a betonových ploch

• odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řádech

• revize, kontroly a údržba vodohospodářských zařízení

• vodařské a instalatérské práce

 

Pozemní stavby

• generální dodávky staveb, výstavba RD

• půdní vestavby, rekonstrukce budov

• opravy fasád

• bytová jádra

• práce ve výškách