Stavební úprava vodovodu a kanalizace Severovýchod etapa 2, Zábřeh

Na základě výběrového řízení budeme realizovat v Koclířově stavební práce ,,Stavební úprava vodovodu a kanalizace Severovýchod etapa 2, Zábřeh„.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty, a to:

• SO 01 Vodovod,

• SO 02 Kanalizace.

Stavební úpravy budou prováděny na 2 kanalizačních stokách a 2 vodovodních řadech:

Stoka A

Stoka A začíná v ul. Severovýchod v šachtě č. 293 a vede k domu č. o. 48 a dále pokračuje souběžně s domy až po č. o. 53. Stoka bude vybudována z kameninových hrdlových trub DN 300 (93,24 m) a DN 400 (20,66 m) s normální vrcholovou pevností. Celková délka stoky je 113,90 m. Na stoce se nachází 4 šachty. Všechny šachty kromě šachty č. 293 budou kom-pletně vybourány a nahrazeny novými betonovými prefabrikovanými šachtami DN 1000. Výměna potrubí bude prováděna v otevřeném výkopu.

Stoka A-I

Stoka A-I je vedena souběžně s domy č. o. 45-47. Napojuje se na stoku A v šachtě S1. Stoka bude vybudována z kameninových hrdlových trub DN 300 s normální vrcholovou pevností v délce 72,32 m. Na stoce se nachází 3 revizní šachty, které budou při stavbě vybourány a nahrazeny novými betonovými prefabrikovanými šachtami DN 1000. Výměna potrubí bude prováděna v otevřeném výkopu.

Vodovodní řad V1

Vodovodní řad V1 začíná napojením na stávající vodovod z šedé litiny DN 150 v blízkosti základní školy a pokračuje souběžně s domem č. o. 45-47. Za domem č. o. 47 potrubí zahýbá a pokračuje před domy č. o. 39-38. U domu č. 38 je řad ukončen napojením na přírubu nového šoupěte na řadu TLT DN 100, který bych opraven v předchozí etapě stavby. Celková délka řadu je 185,93 m a bude vybudován z potrubí z tvárné litiny DN 100 C100. Vodovod bude částečně měněn v otevřeném výkopu (65,95 m) a částečně bezvýkopovou metodou berstlining (119,98 m).

Vodovodní řad V2

Vodovodní řad V2 začíná napojením na stávající vodovod z šedé litiny DN 150 v blízkosti domu č. o. 48 a pokračuje souběžně s domem až po č. o. 53. Celková délka řadu je 97,86 m a bude vybudován z potrubí z tvárné litiny DN 100 C100. Vodovod bude částečně měněn v otevřeném výkopu (13,86 m) a částečně bezvýkopovou metodou berstlining (84,00 m).