Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová

Na základě výběrového řízení realizuje v Moravské Třebové stavební práce ,,Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová„, zhotovení vodovodního řadu ,,A“ v délce 246,70 m (z potrubí z PVC 110 v délce 103 m, – PE 100 RC v délce 95,50 m + PE 90 RC 47,40 m), zhotovení řadu ,,A-1“ (z potrubí PVC 90 v délce 12,40 m) a zhotovení řadu ,,A-1“ (z potrubí PVC 90 v délce 16,80 m) včetně přepojení vodovodních přípojek z PE 32 a PE 63 a uvedení stávajících komunikací i nezpevněných ploch do původního stavu.