Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová

Na základě výběrového řízení realizuje v Moravské Třebové stavební práce ,,Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová„. Výměna vodovodu z trub PVC DN 100 v celkové délce 120,70m, včetně přepojení 18 ks přípojek a uvedením povrchů do původního stavu.