Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Čsl. armády, Šumperk

Na základě výběrového řízení budeme realizovat v Koclířově stavební práce ,,Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Čsl. armády, Šumperk„.

SO 01 Vodovod

  • Vodovodní řad V1 bude vybudován z potrubí z tvárné litiny DN 80 v celkové délce 25,26 metrů. Budou použity trouby z tvárné litiny s vnitřní cementovou výstelkou a vnější povrchovou ochranou ze slitiny Zn/Al v množství 400 g/m2 s příměsí Cu + krycí akrylový lak,
  • Vodovodní řad V1-1 bude vybudován z potrubí z tvárné litiny DN 80 v celkové délce 57,19 metrů. Budou použity trouby z tvárné litiny s vnitřní cementovou výstelkou a vnější těžkou protikorozní ochranou vrstvou žárového pokovení zinkem v množství 200 g/m2 v souladu s ČSN EN 545 + povlak z cementové malty vyztužené vlákny dle ČSN EN 15542.

SO 02 Kanalizace

Kanalizační stoka A bude vybudována z kameninových hrdlových trub s normální vrcholovou pevností v dimenzích DN 400 (41,13 m) a DN 300 (94,23 m), celková délka stoky je 135,36 m.