Rekonstrukce kanalizace ul. V Opravě, Zábřeh

Na základě výběrového řízení realizuje v Zábřehu stavební práce ,,Rekonstrukce kanalizace ul. V Opravě, Zábřeh„, z litinového kanalizačního potrubí TVL DN 400 mm v délce 143,80 m a  TVL DN 300 v délce 19,45 m.