Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače „Z“

V rámci stavby ,,Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače „Z“„, realizujeme část stoky A v úseku Š6 – Š17 a Š18 – Š6009  v délce 566,97 m z trub HOBAS DN 800 a DN 600, včetně přepojení přípojek.