Oprava poškozené části zatrubnění Pivovarského potoka

Na základě výběrového řízení realizuje ve Svitavách stavební práce ,,Oprava poškozené části zatrubnění Pivovarského potoka„. Oprava potoka spočívá zejména v osazení nového betonového potrubí DN 1000 v celkové délce 102,5 m a zbudováním 4 kanalizačních šachet DN1500.