Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) – Křenov křižovatka s II/368

Na základě výběrového řízení realizuje v Křenově stavební práce na akci ,,Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) – Křenov křižovatka s II/368„. Provádíme osazení nové dešťové kanalizace DN 400 v celkové délce 1344m a zbudováním 31 kanalizačních šachet DN1000.