Květná – výměna vodovodního řadu od čp. 49 po čp. 41

Na základě výběrového řízení realizuje v Květné stavební práce ,,Květná – výměna vodovodního řadu od čp. 49 po čp. 41„. Výměna vodovodu z trub PE100 DN 100 v celkové délce 304m, včetně přepojení přípojek a uvedením povrchů do původního stavu.