Splašková kanalizace Mohelnice-západ

V rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojektu Horní Pomoraví II – jih realizujeme v Mohelnici splaškovou kanalizaci v ulicích Sportovní, Havlíčkovo náměstí, Zahradní a Jiráskova v celkové délce 552 m z PP DN 250, včetně přeložek vodovodu v celkové délce 190 m. http://www.hornipomoravi.cz/

číst více