Reference

Název stavby Cena dodávky bez DPH Místo stavby – Město Termín realizace – začátek Termín realizace – konec
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze  5Město -Loštice rekonstrukce a doplnění kanalizace 12 430 683,18 Kč Loštice 07/2014 08/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze 4B.Město -Mohelnice rekonstrukce a doplnění kanalizace SO4B.007 splašková kanalizace Podolí 15 996 850,54 Kč Podolí 09/2014 07/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
4B.Město -Mohelnice rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 4B.012 ČERPACÍ STANICE 01 U POTOKA
SO 4B.013 ČERPACÍ STANICE 02 PODOLÍ
1 558 571,51 Kč Podolí 03/2015 06/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
4B.Město -Mohelnice rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 4B.008 splašková kanalizace Mohelnice – ZÁPAD – 2.část
5 035 695,08 Kč Mohelnice 03/2015 07/2015
Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U stadionu ve Svitavách 1 456 051,22 Kč Svitavy 05/2015 08/2015
Rekonstrukce vodovodních řadů v Koclířově- II.etapa  úsek od č.p. 22 po č.p. 217 748 614,77 Kč Koclířov 05/2015 08/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
5Město -Loštice rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 5.011 VÝTLAKY ODPADNÍCH VOD
3 166 940 ,08Kč Loštice 07/2014 06/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
4B.Město -Mohelnice rekonstrukce a doplnění kanalizace
SO 4B.007 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODOLÍ
2 041 912,38 Kč Podolí 08/2015 10/2015
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze
Domovní přípojky
4 078 853,98 Kč Mohelnice, Loštice 11/2015 06/2016
Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV“ dílčí část B „Čistírna odpadních vod –
STAVEBNÍ ČÁST ČOV
12 013 952,00 Kč Hroznová Lhota 07/2015 3/2016
Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV“ dílčí část B „Čistírna odpadních vod –
GRAVITAČNÍ KANALIZACE A VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
13 680 048,00 Kč Hroznová Lhota 07/2015 3/2016
Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní,
k.ú. Mohelnice
487 312,14 Kč Mohelnice, ul. Spartakiádní 03/2016 05/2016
Stavební úprava splaškové a dešťové kanalizace,
ul. Prievidzská, k.ú. Šumperk – etapa 5
1 899 869,23 Kč Šumperk, ul. Prievidzská 05/2016 10/2016
Odkanalizování SZ části městyse Choltice – dešťová kanalizace – stoka D a výústní objekt 2 282 484,60 Kč Městys Choltice 05/2016 07/2016
Oprava části místní komunikace v obci Koclířov – I. a II. Etapa, Odbočka na Dětřichov, K fotbalovému hřišti, Plocha před váhou 1 318 145,33 Kč Obec Koclířov 06/2016 09/2016
Kanalizace a vodovod – T. G. Masaryka Svitavy – I. etapa 1 010 612,03 Kč Svitavy, ul. T. G. Masaryka 08/2016 09/2016
Udržovací práce v areálu Základní školy Loštice 511 281,03 Kč Loštice, ul. Moravičanská 09/2016 09/2016
Inženýrské sítě a chodník k 5 RD ve Vendolí 2 215 435,74 Kč Vendolí 06/2016 10/2016
Rekonstrukce dešťové kanalizace objektu sídla OP Svitavy 638 522,94 Kč Svitavy 10/2016 11/2016
Kanalizace Ráječek 2. část, Zábřeh 3 804 816,24 Kč Zábřeh 09/2016 06/2017
Zábřeh – oprava komunikací v ul. Obránců míru a Potoční v Zábřehu 1 877 591,56 Kč Zábřeh 03/2017 06/2017
Mohelnice – napojení kanalizace z ulice Luční 293 848,93 Kč Mohelnice, ul. Luční 01/2017 02/2017
Rekonstrukce kanalizace ul. V Opravě, Zábřeh 1 859 457,66 Kč Zábřeh, ul. V opravě 03/2017 05/2017
Mohelnice – stoka H-4 378 699,86 Kč Mohelnice 05/2017 06/2017
Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. 1. Máje – západ, Mohelnice 2 022 208,71 Kč Mohelnice, ul. 1.Máje 05/2017 08/2017
Oprava místních komunikací v Obci Vendolí 1 586 308,07 Kč Vendolí 06/2017 07/2017
Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová 1 401 836,06 Kč Moravská Třebová 04/2017 05/2017
Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová 1 113 638,76 Kč Moravská Třebová 07/2017 08/2017
Květná – výměna vodovodního řadu od čp. 49 po čp. 41 1 077 967,00 Kč Květná 08/2017 10/2017
Rozšíření tlakové kanalizace – Hoděšovice, Hrachoviště Býšť 2 156 773,00 Kč Býšť 09/2017 06/2018
Rekonstrukce vodovodu Moravský Beroun, ulice Dolní 2 846 858,30 Kč Moravský Beroun 09/2017 05/2018
Přepojení na novou kanalizaci v lokalitě Skalička, Ráječek a Rudolfov, Zábřeh 6 227 722,56 Kč Zábřeh 09/2017 04/2018
Výměna vodovodu Janůvky 986 949,00 Kč Janůvky 08/2018 09/2018
Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače „Z“ 7 972 112,00 Kč Přerov 08/2017 06/2018
Kulturní dům Lanškroun, Nádražní 335 2 278 827,00 Kč Lanškroun 07/2017 11/2018
Místní komunikace I.etapa včetně likvidace dešťových vod lokalita K Pešti + smíšená stezka pro chodce a cyklisty Loštice – Žádlovice, SO 02 splašková kanalizace a SO 03 vodovod pro 25 RD 8 816 481,74 Kč Loštice 03/2018 10/2018
Odvodňovací příkop ODV3 –  Vendolí 1 838 683,03 Kč Vendolí 07/2018 08/2018
Rekonstrukce místních komunikací v Obci Vendolí 598 450,00 Kč Vendolí 09/2018 11/2018
Výměna vodovodu ul. J.K.Tyla, Moravská Třebová 3 232 831,00 Kč Moravská Třebová 09/2018 10/2018
Oprava čerpací stanice Lány 348 750,00 Kč Svitavy 09/2018 12/2018
Kanalizace a ČOV Kokory 8 869 339,52 Kč Kokory 07/2018 04/2019
Rozšíření manipulačních ploch komunitní kompostárny Svitavy – nová příjezdová komunikace 1 943 608,00 Kč Svitavy 03/2019 07/2019
Stavební úprava vodovodu ul. Sadová II. etapa, Mohelnice 1 467 030,06 Kč Mohelnice 03/2019 07/2019
Havárie vodovodu na ul. Pivovarská 799 986,00 Kč Svitavy 04/2019 05/2019
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Koclířov 1 150 705,21 Kč Koclířov 07/2019 08/2019
Oprava místních komunikací ve Vendolí 1 426 172,00 Kč Vendolí 05/2019 06/2019
Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy 2 797 394,89 Kč Svitavy 07/2019 08/2019
Výměna vodovodu Křenov – směr Pohledy, změna č.1 6 044 671,12 Kč Křenov 06/2019 09/2019