Mohelnice – stoka H-4

Na základě výběrového řízení realizuje v Mohelnici stavební práce –,,Mohelnice – stoka H4″. Nová kanalizace z plastového kanalizačního potrubí DN 250 mm v délce 68,67 m.