Kanalizace a vodovod – T. G. Masaryka Svitavy – I. etapa

Na základě výběrového řízení realizuje ve Svitavách stavební práce ,,Kanalizace a vodovod – T. G. Masaryka Svitavy – I. etapa„.