Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, k.ú. Mohelnice

Od března jsme realizovali stavbu, která spočívala ve zhotovení vodovodního potrubí v ul. Spartakiádná v Mohelnici z tvárné litiny DN 80 v délce 96,49m, včetně přepojené 4 ks vodovodních přípojek a uvedením zpevněných ploch do původního stavu. Část stavby byla realizována bezvýkopovou metodou pokládky, tzv. „berstliningem“ v celkové délce 26,52m.

číst více

Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV – dílčí část B Čistírna odpadních vod

V rámci projektu Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV – dílčí část B Čistírna odpadních vod realizujeme kanalizační výtlačná potrubí z obcí Žeraviny a Kněždub na ČOV v celkové délce 2600 m, včetně čerpacích stanic ČS6 Žeraviny a ČS8 Kněždub.

číst více

Splašková kanalizace Mohelnice-západ

V rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojektu Horní Pomoraví II – jih realizujeme v Mohelnici splaškovou kanalizaci v ulicích Sportovní, Havlíčkovo náměstí, Zahradní a Jiráskova v celkové délce 552 m z PP DN 250, včetně přeložek vodovodu v celkové délce 190 m. http://www.hornipomoravi.cz/

číst více

ČOV Loštice

V rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojektu Horní Pomoraví II – jih realizujeme na ČOV  Loštice propojovací potrubí v celkové délce 78,76 m z PE 100 d 140, Sklolaminátu DN 600, PP DN 200, ŽB DN 1000, včetně přípojky pitné vody http://www.hornipomoravi.cz/

číst více