Aktuality

Splašková kanalizace Mohelnice-západ

V rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojektu Horní Pomoraví II – jih realizujeme v Mohelnici splaškovou kanalizaci v ulicích Sportovní, Havlíčkovo náměstí, Zahradní a Jiráskova v celkové délce 552 m z PP DN 250, včetně přeložek vodovodu v celkové délce 190 m. http://www.hornipomoravi.cz/

číst více

ČOV Loštice

V rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojektu Horní Pomoraví II – jih realizujeme na ČOV  Loštice propojovací potrubí v celkové délce 78,76 m z PE 100 d 140, Sklolaminátu DN 600, PP DN 200, ŽB DN 1000, včetně přípojky pitné vody http://www.hornipomoravi.cz/

číst více