Oprava poškozené části zatrubnění Pivovarského potoka

Na základě výběrového řízení realizuje ve Svitavách stavební práce ,,Oprava poškozené části zatrubnění Pivovarského potoka„. Oprava potoka spočívá zejména v osazení nového betonového potrubí DN 1000 v celkové délce 102,5 m a zbudováním 4 kanalizačních šachet DN1500.

Odvodnění hřbitova ve Starém Městě

Na základě výběrového řízení realizuje ve Starém Městě u Moravské Třebové stavební práce ,,Odvodnění hřbitova ve Starém Městě„. Předmětem zakázky je výstavba záchytné drenáže spodní vody. Drenáž v celkové délce 165 m bude vedena vně vlastního pohřebiště min. 1 m od oplocení pohřebiště. Odvedení zachycených vod je navrženo kanalizačním potrubím délky 35 m s vyústěním.

Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová

Na základě výběrového řízení realizuje v Moravské Třebové stavební práce ,,Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová„. Výměna vodovodu z trub PVC DN 100 v celkové délce 120,70m, včetně přepojení 18 ks přípojek a uvedením povrchů do původního stavu.

Nové sídlo společnosti – LANŠKROUNSKÁ 404/36, SVITAVY

Na základě rozhodnutí jednatele společnosti AVJ-STAVBY s.r.o. ze dne 27.06.2017 došlo dne 29.06.2017 ke změně sídla společnosti zápisem v obchodním rejstříku.

Společnost nyní sídlí na adrese:

Lanškrounská 404/36

568 02 Svitavy

Žádám Vás, o změnu fakturační adresy a zasílání veškeré korespondence na výše uvedou adresu.

Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová

Na základě výběrového řízení realizuje v Moravské Třebové stavební práce ,,Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová„, zhotovení vodovodního řadu ,,A“ v délce 246,70 m (z potrubí z PVC 110 v délce 103 m, – PE 100 RC v délce 95,50 m + PE 90 RC 47,40 m), zhotovení řadu ,,A-1“ (z potrubí PVC 90 v délce 12,40 m) a zhotovení řadu ,,A-1“ (z potrubí PVC 90 v délce 16,80 m) včetně přepojení vodovodních přípojek z PE 32 a PE 63 a uvedení stávajících komunikací i nezpevněných ploch do původního stavu.

Mohelnice – stoka H-4

Na základě výběrového řízení realizuje v Mohelnici stavební práce –,,Mohelnice – stoka H4″. Nová kanalizace z plastového kanalizačního potrubí DN 250 mm v délce 68,67 m.

Inženýrské sítě a chodník k 5 RD ve Vendolí

Na základě výběrového řízení realizuje ve Vendolí stavební práce ,,Inženýrské sítě a chodník k 5 RD„, z vodovodního potrubí PE 90 v délce 123 m, kanalizačního potrubí PVC DN 300 mm v délce 96 m, tlakového kanalizačního potrubí PE 63 v délce 132 m a plynového potrubí PE 63 v délce 102 m.

Udržovací práce v areálu Základní školy Loštice

Na základě výběrového řízení realizuje v Lošticích stavební práce ,,Udržovací práce v areálu Základní školy Loštice„, předmětem udržovacích prací bylo přepojení splaškových vod potrubím z PVC DN 200 v délce 58,60 m a PVC DN 150 v délce 49,46 m, a dešťových vod potrubím z PVC DN 200 v délce 70,19 m a PVC DN 150 v délce 78,98 m ze základní školy do veřejné splaškové kanalizace a do veřejné dešťové kanalizace a likvidace septiku, včetně uvedení zpevněných i nezpevněných ploch do původního stavu