Domů

Aktuality

Oprava poškozené části zatrubnění Pivovarského potoka

Na základě výběrového řízení realizuje ve Svitavách stavební práce ,,Oprava poškozené části zatrubnění Pivovarského potoka„. Oprava potoka spočívá zejména v osazení nového betonového potrubí DN 1000 v celkové délce 102,5 m a zbudováním 4 kanalizačních šachet DN1500.

Odvodnění hřbitova ve Starém Městě

Na základě výběrového řízení realizuje ve Starém Městě u Moravské Třebové stavební práce ,,Odvodnění hřbitova ve Starém Městě„. Předmětem zakázky je výstavba záchytné drenáže spodní vody. Drenáž v celkové délce 165 m bude vedena vně vlastního pohřebiště min. 1 m od oplocení pohřebiště. Odvedení zachycených vod je navrženo kanalizačním potrubím délky 35 m s vyústěním.